Pozytywna Dyscyplina 2/2 /ralacja


27 sierpnia 2023 r.

W sobotę 26.08.2023r, Pozytywne Rodziny przeprowadziły szkolenie dla rodziców z "Pozytywnej Dyscypliny"

(cz.2/Szkolenie dla rodziców dzieci w wieku 2-11 lat) 

 

Na spotkaniu rozmawialiśmy o nas i o naszych dzieciach.

Rozmawialiśmy o Górze Lodowej, o potrzebie przynależności i znaczenia w Rodzinie. Poruszyliśmy temat uwagi, władzy, zemsty i braku wiary. Jakie są błędne zachowania i jak reagować w sposób motywujący i zachęcający. Jakie są skutki stosowania kar (4R) i alternatywa dla nich (4P). Zachęcono rodziców do wspólnego, specjalnego czasu z dziećmi. Do spotkań rodzinnych i o 9 krokach takiego spotkania.

Żeby się tego dowiedzieć, zapraszamy na nasze spotkania do Family Spot w Wadowicach!

Rodzice wyszli ze swoimi spostrzeżeniami:

Dbam o siebie!
Wdrażam system Pozytywnej Dyscypliny w życie!
Moje oczekiwania i kompromis z dzieckiem!
Świadomie używam komunikatów!
Rozmawiam z dziećmi!
Wycofanie-Odpuszczenie-Przeproszenie-Świadomość
Pytam dziecko jak się czuje, czego potrzebuje!

 

Rodzicu:

Nigdy nie jest za późno na wprowadzenie zasad w domu!
Wszyscy popełniamy błędy!
Wspólny czas, miłość i wyrozumiałość to klucz do naszej Rodziny!
Cieszymy się i jesteśmy dumni, że w Wadowicach są świadomi rodzice, świadomi swoich dzieci!

 

Podczas szkolenia dzieci miały zapewnioną opiekę.

Dofinansowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Po Pierwsze Rodzina

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter