"ŻYJ Z SENSEM" Bądźmy poszukiwaczami miłości w Rodzinie! /relacja


9 października 2023 r.

„Żyj z sensem”-małopolski projekt opracowany przez Fundacje Wspierającą Rozwój.

 

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z wybitną postacią Viktora Frankla- neurologa, psychiatry oraz więźnia obozów koncentracyjnych. Austriacki twórca logoterapii, który za pomocą terapii umożliwia człowiekowi poznanie i akceptacje samego siebie oraz odnalezienie sensu własnej egzystencji.
Pani Grażyna Curzydło –pedagog, realizator projektu podzieliła się i przedstawiła recenzje książki „Człowiek w poszukiwaniu sensu”.
W miłej atmosferze ( pyszna kawa z ciastem) uczestnicy zapoznali się również z modelem „CUDER” – człowieka zbudowanego z pięciu sfer: ciała, umysłu, duszy, emocji i relacji.
Człowiek to wspaniała istota, która potrafi znaleźć sens nawet w cierpieniu, które rozwija człowieka i pozwala z wiarą pokonywać trudności życia.
Dzieci uczestników spotkania miały zapewnioną opiekę.
Pod okiem Pani Kamila Limanówka dzieci wykonały tekturową makietę, przedstawiającą "Tupcio Chrupcio. Przedszkolak na medal".
W nagrodę wszystkie dzieci otrzymały soczki.
Na zaproszenie Dyrektora WCK Pana Piotra Wyrobca, dzieci wzięły udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024 Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci.

Dofinansowano przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w konkursie Po Pierwsze Rodzina

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter