"Porozmawiaj-MY o pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży" /relacja


30 października 2023 r.

W sobotę 28.10.2023r, p. Grzegorz Frytek poprowadził warsztaty "Porozmawiaj-MY o pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży".

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców.

Podczas spotkania rodzice słuchali o zdrowiu psychicznym.
Jak o to zdrowie dbać (swoje i dziecka), jakie są sposoby na zdrowy styl życia w tym obszarze i czy tak naprawdę odpoczywamy, by zachować równowagę emocjonalną.
Rozmawialiśmy o rozwoju młodego człowieka i jego potrzebach w danym momencie jego życia.
Omówiliśmy trudności, zaburzenia i choroby tj. zespół Downa, choroby genetyczne, zespół Tourette`a, zaburzenia lękowe, fobie, PTSD (zespół stresu pourazowego + trauma), OCD (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne).
Zapoznaliśmy się z tematem neuroróżnorodności, ADHD, Autyzmem, tematem wysokiej wrażliwości, Dysleksji, Schizofrenii, zaburzeniach nastroju i psychopsomatycznych.
Ciekawym tematem była np. wybiórczość pokarmowa, Bulimia i Anoreksja a także zaburzenia tożsamości płciowej, zachowania, osobowości i uzależnienia.

 

Rodzicu:
"To co wypracowane wcześniej, ma wpływ na to co później"
Dziecko ma prawo do samodzielności i podejmowania swoich decyzji. Ma prawo zaprzeczać dorosłym.
Edukuj się i polepsz komunikację ze swoją pociechą.
Bądź świadomy!
A jeśli są problemy, szukaj pomocy. To nie wstyd, lecz świadomość swojej rodziny!

 

Rodzicu pamiętaj:
ruch, zdrowe jedzenie, czas na sen, relacje i troska o siebie jest bardzo ważna by wspierać w trudnościach siebie i dziecko.

 

Jesteśmy dumni, że rodzice chcą być świadomi swoich dzieci!
To świadomi rodzice!

Dzieci uczestników spotkania w tym czasie, miały zapewnioną opiekę przez p. Aneta Udała.

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter