Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Wadowickiego Koła ZDR3+


18 grudnia 2023 r.

Drogie rodziny Koła ZDR 3+ w Wadowicach!

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków: sprawozdawczo-wyborcze Koła Wadowice Związku Dużych Rodzin Trzy Plus.
Spotkanie jest okazją do porozmawiania o funkcjonowaniu koła, a także możliwością aktywnego włączenia się w działania na rzecz rodzin w naszym mieście.

 

Termin: sobota 30 grudnia, godz. 10:00

Miejsce: Os. XX-lecia 1, 34-100 Wadowice

Plan zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2021-2023,
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
6.Wybór Przewodniczącego i Zarządu koła na lata 2024-27.
7.Dyskusja nt. działalności Koła w bieżącym roku.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie zebrania.

 

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Koła

 

Barbara Wawak
Przewodnicząca Wadowickiego Koła ZDR3+

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter