Walne zebranie członków sprawozdawczo-wyborcze


13 stycznia 2024 r.

Drogie rodziny Koła ZDR 3+ w Wadowicach!

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków: sprawozdawczo-wyborcze Wadowickiego Koła Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".

Spotkanie jest okazją do porozmawiania o funkcjonowaniu Koła, a także możliwością aktywnego włączenia się w działania na rzecz rodzin w naszym mieście.

Termin: sobota 27 stycznia 2024r, godz. 10:00

Miejsce: Os. XX-lecia 1, 34-100 Wadowice

Plan zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania oraz Komisji Skrutacyjnej
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2021-2023,
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania.
6.Wybór Przewodniczącego i Zarządu koła na lata 2024-27.
7.Dyskusja nt. działalności Koła w bieżącym roku.
8.Wolne wnioski.
9.Zamknięcie zebrania.

Serdecznie zapraszam w imieniu Zarządu Koła

Barbara Wawak

Przewodnicząca Wadowickiego Koła ZDR3+

 

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter