WZC sprawozdawczo-wyborcze Wadowickiego Koła Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus"


28 stycznia 2024 r.

Walne Zebranie Członków: sprawozdawczo-wyborcze

Wadowickie Koło Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" powstało w lutym 2015 roku. Od tego momentu działa na rzecz rodzin w Gminie Wadowice i nie tylko.

27.01.2024r odbyło się Walne Zebranie Członków Wadowickie Koło Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus", na którym wybrano nowy Zarząd, będący przedstawicielami wszystkich rodzin Koła na lata 2024-2027.

Do Zarządu zostali wybrani:

-Barbara Wawak -Przewodnicząca,
-Maciej Udała -viceprzewodniczący,
-Agnieszka Brózda -członek Zarządu.

 

Chcemy działać na rzecz rodzin ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych. Chcemy integrować lokalne środowisko i zaangażować czynnie w życie Koła wszystkich jego członków.

O naszych wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na naszym Funpage https://www.facebook.com/ZwiazekDuzychRodzinTrzyPlusWadowice oraz na stronie https://wadowice.3plus.pl/

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter