"Alarm! Zbiórka przy OSP Chocznia. Szukamy najdzielniejszego Strażaka" /relacja


28 maja 2024 r.

W sobotę 25.05.2024r spotkaliśmy się przy Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni na wydarzeniu "Alarm! Zbiórka w OSP Chocznia. Szukamy najdzielniejszego Strażaka".

Naszym głównym warsztatowcem był p.Robert Ruła.

Na spotkaniu przedstawiono i opowiedziano o zasadach pierwszej pomocy przedmedycznej.
Wolontariusze z Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Choczni wykonali pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a instruktorzy z Ochotnicza Straż Pożarna w Choczni przeprowadzili trening na fantomie z trenażerem AED.
Każdy obecny na tym spotkaniu mógł spróbować swoich sił w udzielaniu pierwszej pomocy. Najbardziej zainteresowanymi były dzieci i chętnie próbowały swoich sił by zdobywać przekazywaną wiedzę.
PSP Wadowice wygłosiła prelekcję dla rodzin na temat pracy Strażaka, oraz podjęli bardzo ważny temat: jak zachować się podczas pożaru np. w domu.
Rodziny chętnie wysłuchały całego wykładu, a także chętnie brały udział w ćwiczeniach, korzystając z namiotu ćwiczeniowego (zadymionego).
Ciekawym punktem spotkania było zaprezentowanie pełnego umundurowania Strażaka do działań ratowniczo-gaśniczych. Najmłodsi uczestnicy z ciekawością patrzyli jak zakłada się poszczególne elementy umundurowania.
Dodatkowym punktem dla dzieci była możliwość zaśpiewania piosenki dla swojej mamy w przed dzień święta "Dzień Mamy".
W nagrodę otrzymali niespodziankę.
Najbardziej wyczekanym i najbardziej radosnym punktem były zawody sportowo-pożarnicze dla Rodzin.
Wszystkie obecne Rodziny wzięły udział w tych zawodach. Specjalny tor przeszkód został przygotowany dla uczestników.
Jak okazało się nasze rodziny wspaniale wspierają się, kibicują, pomagają i potrafią cieszyć się!
Wygranymi zostały wszystkie RODZINY, a w nagrodę otrzymali niespodziankę.
Należy podkreślić, że wśród rodzin są przyszli Strażacy-ochotnicy!
Wolontariusze (tatusiowie) dbali o grill, a Pani Kamila Limanówka i Pani Marzena Widlarz-Jaworska pomagały w opiece nad dziećmi.
Całe wydarzenie wspierała młodzież z Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Choczni.

Na tym spotkaniu mieliśmy okazję do rozmowy z mieszkańcami Gminy #Wadowice i zapoznanie ich z działalnością Wadowickie Koło Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus" Związek Dużych Rodzin 3 Plus oraz o #FamilySpotWadowice.

Patronat medialny: WadowiceOnline.pl Fakty Wadowice

Zadanie publiczne finansowane ze środków Gminy #Wadowice Wadowice - tu wszystko się zaczęło

© Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus"

Realizacja: A.Net.pl
Wesprzyj nas
1,5 procent
Newsletter